over ons

Beijer & Osten helpt teams, projecten en organisatie hun doelen te bereiken. Communicatie is daarbij ons primaire instrument. We helpen uw positie, boodschap en team aan te scherpen en zichtbaar te maken. Soms met communicatiemiddelen, meestal met een goede strategie, positionering en profilering. We zijn met afstand het meest betrokken!

werkwijze

We zijn nieuwsgierig en betrokken. Willen de processen en praktijk van onze klanten kennen. Kijken naar bedrijfsvoering en bestuurlijk draagvlak. Reflecteren op inhoud en team. Zo scherpen we vakgenoten en staan we algemeen managers en bestuurders bij in hun sturing op communicatie. Kijk maar eens op onze klantenlijst.

 

over ons

We zijn op heel verschillende manieren het vak ingerold. Leerden elkaar kennen bij Van der Hilst Communicatie in 1999. De samenwerking in één bureau is in 2006 ontstaan vanuit de gezamenlijke visie dat communicatie een integraal onderdeel is van de strategie en dagelijkse werkuitvoering van de organisatie. Geen doel, maar een middel.

 

We delen een gedegen kennis en een gezonde relativering van het vak, opgedaan als consultant en manager. Hebben bestuurlijke affiniteit en stevig sociale kompassen (ook al wijzen ze niet dezelfde kant op). Met ervaring als manager, adviseur, trainer en coach kijken we van binnen en buiten naar uw organisatie. Betrokken en op afstand.

 


netwerk

We doen ons werk niet alleen. We hebben een groep specialisten om ons heen. Mensen die onze filosofie en werkwijze aanvoelen. Onze kennis en ervaring aanvullen. Mensen met wie we graag werken. Voor trainingen, advies of middelen. Hun inzet wordt zonder opslag doorberekend. We leggen samenwerking met deze partijen niet op. Soms is het handiger uw eigen netwerk in te zetten.

 

samenwerking

Een speciale plek nemen onze samenwerkingsverbanden in. We zijn trots op onze plek in Whitelabel PR, waar we met Gribnau Communicatie beroeps- en branche-organisaties helpen. En we werken aan de kwaliteit van kleinere organisaties door het leveren van communicatiemanagers voor een dag per week via de Dagploeg met Communitative.

inzet voor het vak

We zijn verder betrokken bij de kwaliteitsverbetering van ons vak. We zijn lid van de beroepsvereniging Logeion en onze branchevereniging VPRA. We vervullen en vervulden rollen als secretaris en voorzitter van de verenging en assessor, examinator en adviseur voor de beroepsniveau-profielen. We zijn daarnaast trots op onze certificering van de VPRA!