o Beijer & Osten | profielharm

Rhenen, maart 2023

Profiel van Harm Beijer

Wat beweegt mensen? En hoe kun je daar richting aan geven? Dat is de vraag die Harm tot het communicatievak bracht.

MAATSCHAPPELIJKE INZET

Deze vraag is leidend geweest in vrijwel alle rollen die Harm vervulde. Van activist tot vrijwilliger, van methodiekontwikkelaar tot bestuurder. Harm heeft een aangeboren nieuwsgierigheid die leidt tot interesse op velerlei gebied. Politiek actief als voorzitter van een plaatselijke progressieve partij, maatschappelijk actief als bestuurder. Ideologisch gedreven zonder dogma’s en zonder grote woorden. Verwondering is zijn leitmotief.

 

LEVENSLOOP

Harm wordt geboren in een bakkersgezin. Al tijdens zijn middelbare schooltijd is hij actief, in de schoolvereniging, maar ook als lid van de jeugdraad in zijn geboorteplaats Dordrecht. Hij volgt de Sociale Academie in Den Haag, echter zonder de wens om het welzijnswerk in te gaan. Hij wil weten hoe de wereld in elkaar steekt. Is actief in het vluchtelingenwerk met Chilenen en Argentijnen. Geeft taalles en juridische ondersteuning aan de eerste generatie allochtonen.

Via vervangende dienstplicht bij de NOVIB komt hij terecht bij de methodiekontwikkeling voor het onderwijs. Na jaren verruilt hij de Schilderswijk voor een rol als methodiekontwikkelaar bij de verslavingspreventie. En zo wordt hij uiteindelijk stafhoofd in de verslavingszorg. Intussen volgt hij een aantal opleidingen, geheel of gedeeltelijk: Eerstegraads Agogiek, Informatica, MBA en wijsbegeerte. Permanente nieuwsgierigheid.

COMMUNICATIE

Dan maakt Harm de overstap naar de bureauwereld en wordt consultant/manager/partner bij van der Hilst Communicatie. Daar vervult hij vele rollen: opleider, coach, maar vooral interim manager. In 2006 starten de senioren van Van der Hilst, Harm Beijer, Marcel Smits en Alex Osten, hun eigen bureau, inmiddels Beijer & Osten geheten. Dat is tot op de dag van vandaag de thuisbasis van Harm.

 


Harm is het meest trots als zijn inbreng het verschil maakt


 

TROTS

Harm is professioneel het meest trots op het werk waar zijn inbreng het verschil maakte. Soms bij langdurige opdrachten waarin hij ontspoorde en beschadigde afdelingen weer aan de praat kreeg en hij mensen weer een glimlacht wist te onttrekken. Soms bij bliksemopdrachten in crisissituaties waar zijn interventies grotere rampen konden vermijden.

RELEVANTE PROJECTEN

De afgelopen tien jaar deed Harm het volgende:
  • interimmanager bij de gemeente Emmen en de begeleiding van de centrumverniewing
  • reorganisatie van de communicatiefunctie bij de provincie Utrecht
  • crisismanagement voor NAKtuinbouw en Zorgbalans
  • de ontwikkeling van een risicomodel over de drie decentralisaties en het trainen van gemeentebesturen- en raden daarover
  • strategie bij de komst van AZC’s in de gemeente Ede
  • strategie voor Schoolinfo
  • de strategie voor een aantal natuurgebieden van Natuurmonumenten
  • de ontwikkeling van de inhuur van communicatieprofessionals voor de gemeente Amsterdam
  • strategie voor de gemeente Uithoorn
  • strategie en interimmanagement voor DZB leiden
  • mediatrainingen voor een aantal bestuurders
  • coaching van professionals.
  •