o Beijer & Osten | profielalex

Rhenen, maart 2023

Profiel van Alex Osten

De relatie tussen individueel en collectief belang staat centraal in het werk van Alex. Hoe deze zich tot elkaar verhouden. En te beïnvloeden zijn.

MAATSCHAPPELIJKE INZET

Deze interesse leidt tot zijn inzet vanuit verschillende maatschappelijke rollen: als bewoner, ambtenaar, raadslid en natuurlijk ook communicatieadviseur. Zijn interesse gaat uit naar maatschappelijke onderwerpen die aanpassing van gedrag vragen. Zo is en was hij betrokken bij onderwerpen als afvalscheiding, handhaving, zwerfafval, duurzaamheid, energietransitie, luchtkwaliteit, natuurontwikkeling en biodiversiteit. Hij brengt daarbij zijn ervaring in als mens (persoonlijkheid, relativering, maatschappelijke belangstelling) en communicatieadviseur (vakkennis, brede ervaring). Hij kijkt met een brede blik, komt makkelijk van strategie tot uitvoering en is nuchter en praktisch van aard.

 

LEVENSLOOP

Alex wordt geboren in Wageningen als zoon van een (hoofd)onderwijzer. Studeert een jaar Elektrotechniek in Delft maar kiest uiteindelijk voor een studie Nederlands in Utrecht. Naast zijn studie is politiek actief. Hij werkt voor de Utrechtse raadsfractie van D66, landelijk aan de verkiezingscampagnes voor Europa, Kamer en raden. Op zijn 28e wordt hij zelf raadslid in Utrecht.

COMMUNICATIE

De combinatie van studie en politiek brengt hem bij het communicatievak. Hij werkt als voorlichtingsambtenaar bij de gemeente Baarn en als adviseur en manager voor Van der Hilst Communicatie in Amersfoort. Leerzame jaren vanwege de opdrachten en de inzet op advies, training, opleiding én coaching. In 2006 starten de senioren van Van der Hilst, Harm Beijer, Marcel Smits en Alex, hun eigen bureau. Zij richten zich op het snijvlak van organisatie- en communicatievraagstukken. Beijer & Osten is tot op de dag van vandaag de thuisbasis van Alex.


Alex is nuchter en praktisch van aard


TROTS

Alex is het meest trots op de zaken waar hij het verschil kan maken. Van een enkele scherpe vraag in een managementteam van de gemeente Hilversum (‘waarom gaan we hier mee door als niemand het echt ziet zitten?’).

Een uitgave over afvalscheiding en een trainingsreeks voor SenterNovem met populaire televisie-quizen. Een vernieuwende opzet van het corporate relatiemagazine voor ARCADIS. Tot het initiatief voor het (bijna persoonlijk) weghalen van 500 vervuilende brommers in Amsterdam.

 

RELEVANTE PROJECTEN

De afgelopen tien jaar werkt Alex aan:
  • de Omgevingswet voor de gemeente Westland
  • het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Noord-Holland
  • elektrisch rijden in de gemeente Amsterdam
  • de energietransitie van het Gelders EnergieAkkoord
  • de portefeuille natuur&landbouw, gebiedsprojecten en sociaal werk voor de provincie Gelderland
  • ondersteuning van de communicatiefunctie van het Loodswezen
  • doorontwikkeling interne dienstverlening van Stadsbeheer gemeente Den Haag
  • zwerfafvaladvies aan zo'n 14 gemeenten via Agentschap NL
  • trainingen en advisering voor Hogeschool Rotterdam, Notubiz, Rijkswaterstaat e.a.