Rhenen, april 2020

Interim management met blijvend effect

Als het even anders loopt dan verwacht. Als de kwaliteit achterblijft bij de verwachtingen. De hoeveelheid werk tijdelijk te veel is. Onverwachte ontwikkelingen alle aandacht vragen. Of het team verweest achterblijft. Dan is het goed hulp van buiten te hebben. Ervaren hulp dan wel, met kennis van zaken.

MANAGEMENT

Niet voor niets staat het woord ‘organisatie’ bij Beijer & Osten naast 'communicatie'. We zijn ervaren communicatiemanagers.

Ons werkterrein is zowel de inhoud, de visie op communicatie, als een goede bedrijfsvoering.

We laten vastgelopen afdelingen weer naar behoren draaien. Motiveren mensen. Richten waar nodig nieuwe workflowprocessen in. Brengen de financiën op orde. Geven een impuls aan de deskundigheid van medewerkers. En ontwikkelen een visie voor de toekomst.

En wat helpt is de ervaring met vele werkterreinen: van overheid, zorg, onderwijs tot openbare orde.

 

Kijk bij de cv's naar de ervaring die Beijer & Osten inbrengt. Wij leverden managers en directeuren bij Centrum Zeestraat/Parnassia, Senter/Novem, Van der Hilst Communicatie, Universiteit van Tilburg, Avans Hogescholen, gemeenten als Amsterdam, Hilversum en Emmen en de politieregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, en Gooi- en Vechtstreek.

 

PROJECTEN

Een nieuw project, werkwijze of product. Het vraagt informatie, overleg, betrokkenheid, draagvlak en een helder plan van aanpak. Beijer & Osten gelooft niet in het maken van uitgebreide communicatie-plannen. Liever helpen we met een goede analyse, gezamenlijke keuzes en een aantal uitgangspunten om aan de slag te gaan.

Natuurlijk komt er een planning bij kijken. Maar wie interactie serieus neemt, plant niet al te strak. Biedt ruimte voor verandering. Schrijft met krijt in plaats van met inkt. In een tijd waarin verandering de norm is, werkt dat beter dan uitgebreide plannen.

Noem het agile zo u wilt.

 

Onze inzet en contractvormen zijn op deze werkwijze afgestemd. Met naar wens een uurtarief, offerte per projectonderdeel of all-inclusive afspraak.


niet voor niets worden we vaak gevraagd veranderprocessen door te voeren


 

DE DAGPLOEG: PARTTIME MANAGERS

De Dagploeg is een bijzondere vorm van interimmanagement. Een ervaren manager altijd bij de hand voor organisaties die niet de ruimte voor -of behoefte hebben aan- een fulltime oplossing. Voor die lokale bestuurders en (communicatie)managers die zo nu en dan een extra hand aan de ploeg kunnen gebruiken, biedt de Dagploeg de ideale oplossing.

 

De Dagploegers zijn stuk voor stuk gemazelde en gepokte communicatie- en reputatiemanagers (achtergrond G4/G20 gemeenten, ministeries, ZBO's, gezondheidszorg, hoger onderwijs, bedrijfsleven). Die achtergronden maken hen bij uitstek geschikt om 1 dag per week te opereren als strategisch adviseur, kwartiermaker of interim manager.

Een oplossing voor afdelingen en organisaties die wel het nut van strategische communicatie inzien, maar door schaal of verdienmodel geen full-time manager in kunnen zetten.

 

De Dagploeg is een initiatief van Beijer & Osten en Communitative.