Rhenen, augustus 2019

Interim management met blijvend effect

Als het even anders loopt dan verwacht. Als de kwaliteit achterblijft bij de verwachtingen. De hoeveelheid werk tijdelijk te veel wordt. Of als onverwachte ontwikkelingen alle aandacht nodig hebben en het team verweest achterblijft. Juist dan is het goed om hulp van buiten te hebben. Hulp met kennis van zaken. Die op de zaak past of de zaak weer op de rit krijgt. Versterk uw team met een interimmanager met kennis van zaken die van wanten weet.

INTERIMMANAGERS

Gezond maken, ontwikkelen en onderhouden. Beijer & Osten levert u voor tijdelijk een ervaren interimmanager. Om op de winkel te passen als een manager tijdelijk afwezig is. Om uw medewerkers te ontwikkelen als de specifieke vakkennis ontbreekt of er te weinig tijd is voor goede begeleiding. Of om organisatieveranderingen door te voeren omdat het bedrijf of de vraag verandert.

 

We brengen daarvoor een aantal essentiële eigenschappen mee. Gedegen communicatie-kennis, opgedaan als trainers en coach voor vakgenoten. Ruime ervaring als interimmanager in uiteenlopende organisaties bij rijk, onderwijs en zorg. Een coachende leiderschapsstijl, omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen die goed in het vel zitten beter functioneren. En een ruime kennis van de organisatieprocessen. Niet voor niets worden we vaak gevraagd veranderprocessen door te voeren. Zo wordt de positie van de afdeling of het project versterkt. Een effect dat ook blijft doorklinken als wij zelf al weer zijn opgevolgd.

 

enkele voorbeelden

De consultants van Beijer & Osten hebben interimwerk verricht als manager van communicatieafdelingen bij agentschap, politie, provincie en gemeente en bij hogeschool en universiteit.

Zo stelde een consultant van Beijer & Osten een organisatie- en formatieplan op voor de provincie Utrecht als onderdeel van een andere inrichting van de communicatie-afdeling. Kreeg de vakafdeling in Emmen weer een strategische positie. Ontwikkelde de vraag naar quick wins van de Universiteit van Tilburg zich naar een nieuwe visie en organisatieopzet van de communicatieafdeling. En werden veranderingen in de politieorganisatie in Noord-Holland ook doorgevoerd in het team communicatie.


niet voor niets worden we vaak gevraagd veranderprocessen door te voeren


 

DE DAGPLOEG: PARTTIME MANAGERS

Voor die lokale bestuurders en (communicatie)managers die zo nu en dan een extra hand aan de ploeg kunnen gebruiken, biedt de Dagploeg de ideale oplossing.

 

De Dagploegers zijn stuk voor stuk gemazelde en gepokte communicatie- en reputatiemanagers (achtergrond G4/G20 gemeenten, ministeries, ZBO's, gezondheidszorg, hoger onderwijs, bedrijfsleven). Die achtergronden maken hen bij uitstek geschikt om 1 dag per week te opereren als strategisch adviseur, kwartiermaker of interim manager.

Een oplossing voor afdelingen en organisaties die wel het nut van strategische communicatie inzien, maar door schaal of verdienmodel geen full-time manager in kunnen zetten.

 

De Dagploeg is een initiatief van Beijer & Osten en Communitative