Rhenen, februari 2019

Consultancy: scherp en betrokken

Wanneer heeft u strategisch communicatie-advies nodig? Bij heroriëntatie op visie en missie. Bij de start van een nieuw project. Of bij een stevige crisis. Op momenten dat het erom spant. Dan wilt u onomwonden weten waar u staat. Zulke situaties vragen commitment en een scherp advies.

De momenten dat het erop aankomt, dat zijn de momenten waarop Beijer & Osten meerwaarde biedt. Met scherpe analyses. Brede kijk op mens en maatschappij. Ruime ervaring met complexe communicatievraagstukken. En door inzet van coachende adviseurs.

 

Communicatie is daarbij ons primaire gereedschap. Het belang en de kracht ervan kunnen niet worden onderschat. Voor verantwoording en informatie-verplichting, voor betrokkenheid en motivatie. Aan de andere kant is het ook geen panacee voor alle kwalen, van ondoordacht beleid tot gebrek aan draagvlak. Zelfs dan is meer lang niet altijd beter.

 

Communicatie als middel. Dat is waar Beijer & Osten voor staat. U graag mee helpt. Resultaatgericht, doelmatig en zonder flauwekul. Betrokken, maar ook scherp en open over nut en noodzaak.


wie interactie serieus neemt, schrijft met krijt in plaats van inkt


 

VISIE, POSITIE & PROFIEL

Wie ben je, wat onderscheid je van anderen en hoe treed je naar buiten? Vragen die ieder mens zich kan stellen. Vragen die elke overheid, non-profit-instelling en bedrijf moet beantwoorden. De antwoorden vormen de basis voor een gerichte bedrijfsstrategie, efficiënte organisatieopbouw en het binden van de achterban.

 

Beijer & Osten helpt u om de visie, de positie en profilering van uw organisatie helder te krijgen. Door u scherp te bevragen en een analyse te maken van uw omgeving. Door keuzes voor te leggen en samen met u een pad te kiezen dat leidt tot herkenning en waardering. We hebben hiervoor een aantal modules gemaakt over onderwerpen als DNA, storytelling, visie, positionering en profilering. Aansluitend geven we advies over de inzet van mens en middelen. De modules richten we meer in op de doorlooptijd of op het gewenste draagvlak, afhankelijk van uw behoefte. Het uiteindelijk resultaat is een gedragen koers die duidelijkheid biedt voor organisatie en buitenwereld.

 • bekijk de factsheet
 •  

  PROJECTCOMMUNICATIE

  Een nieuw project, werkwijze of product. Het vraagt informatie, overleg, betrokkenheid, draagvlak en een helder plan van aanpak. Beijer & Osten gelooft niet in het maken van uitgebreide communicatieplannen.

   

  Liever helpen we met een goede analyse, gezamenlijke keuzes en een aantal uitgangspunten om aan de slag te gaan. Natuurlijk komt er een planning bij kijken. Maar wie interactie serieus neemt, plant niet al te strak. Biedt ruimte voor verandering. Schrijft met krijt in plaats van met inkt. In een tijd waarin verandering de norm is, werkt dat beter dan uitgebreide plannen. Onze inzet en contractvormen zijn op deze werkwijze afgestemd. Met naar wens een uurtarief, offerte per projectonderdeel of een all-inclusive afspraak.

   

  CRISISCOMMUNICATIE

  Nergens geldt het obligate ‘voorkomen is beter dan genezen’ meer dan bij een crisis. Taken verdelen, vaardigheden trainen, middelen voorbereiden gaat het beste in alle rust. Maar als het zover komt, helpt Beijer & Osten u de rust te bewaren, de feiten te kennen, positie te kiezen en dat strategisch te verwoorden.

  Vaak heeft u bij een crisis meer behoefte aan het klein houden, dan er mee in de etalage te staan. Of dat verstandig is, hangt af van de situatie. Uw optreden bij een crisis is bepalend voor de toekomst van de organisatie. Een overtuigend optreden versterkt het imago. Gaat het mis, dan stoppen de gevolgen niet bij de crisis zelf. Laat u daarom altijd bijstaan, voor of achter de schermen. Beijer & Osten adviseert u graag. Kijk in de factsheet naar onze ervaringen.

 • bekijk de factsheet
 • lees het achtergrondartikel
 •