o Beijer & Osten | breedband

breedband in beeld

Beijer & Osten was de afgelopen jaren betrokken bij de inzet van de provincie Gelderland om het buitengebied te voorzien van breedband. Snel internet is van levensbelang voor de vitaliteit van het platteland. Bij uitstek een taak voor de provincie om zich hiervoor hard te maken.

vijftig procent

De inzet van de provincie heeft voor de Achterhoek inmiddels geleid tot afspraken met een marktpartij die geïnteresseerd is in de aanleg. In de regel gaan deze bedrijven van start als in een relatief korte tijd meer dan de helft van de bewoners een abonnement wil nemen. Het blijkt in praktijk een hele opgave om dat percentage te halen.

 

bewonersinzet

Die 50% komt veelal tot stand door actieve inzet van bewonerscommissies en dorpsbelangen-organisaties, die in het buitengebied een natuurlijke partner zijn van de overheden. Naast de veelal massamediale aanpak van de commerciele aanbieders vormt de persoonlijke benadering van de lokale organisaties een belangrijke aanvulling.

campagne op maat

Voor de provincie heeft Beijer & Osten een handleidinggeschreven en een campagne helpen ontwikkelen. Zo worden bewonersorganisaties ondersteund. Het gaat om een handleiding voor de organisatie van de campagne, voorbeelden van andere gemeenten en een concreet vormgegeven campagne voor bewoners. De provincie biedt deze vrij van rechten aan.