o Beijer & Osten | brancheverenigingen

Utrecht, januari 2017

Meer waarde voor branches

Veel brancheorganisaties en beroepsverenigingen staan onder druk. Het aantal leden daalt en de meerwaarde wordt betwijfeld. Hoe breng je daar verandering in?

Veel brancheorganisaties en beroepsverenigingen worstelen namelijk met dezelfde issues. Het ledenaantal staat onder druk, de meerwaarde van de organisaties wordt niet duidelijk en de branche komt onvoldoende over het voetlicht in de media. En dat is jammer, want ze vervullen doorgaans wel een belangrijke rol. Ze vertegenwoordigen de sector. Werken aan de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars. En stimuleren de professionaliteit van de branche. Alle reden om de uitgangspositie van deze organisaties te verbeteren.

Daarvoor is geen eenduidig recept te geven. Wel zijn er drie pijlers te benoemen die helpen om tot een gezonde brancheorganisatie te komen. Wees als organisatie noodzakelijk, zichtbaar en congruent.

 

Noodzakelijkheid

De eerste pijler is te werken aan de eigen noodzakelijkheid. Het doel: beroepsbeoefenaars moeten niet om de vereniging heen kunnen. Willen bij de vereniging horen. Moeten bij de vereniging horen om serieus genomen te worden. Dat vraagt inspanning op vele terreinen. Een heldere positionering en profilering is een deel daarvan. Kiezen waar je als bestuur en vereniging voor gaat, je vereniging meekrijgen en je positie in de buitenwereld duidelijk maken zijn stappen in een complexer verhaal.


Vroeger of later word je gewogen naar wat je bent.


Neem positie

Die positionering start met de kern van waar de vereniging voor staat en gaat. De keuzes die daarbij horen, zijn niet altijd even makkelijk te maken. Een gezichtspunt van buitenaf helpt daarbij: hoe verder de afstand, hoe groter het zicht. Met hulpmiddelen als storytelling, visieworkshops en ‘dna-onderzoek’ komt dat verhaal dichterbij.

 

Een tweede pijler is de zichtbaarheid in de buitenwereld. De energie die in een organisatie of vereniging vrijkomt bij veel exposure, verrast altijd weer. Zichtbaarheid bevordert geloofwaardigheid en kan uiteindelijk leiden tot een positie van autoriteit. Dat vraagt wel wat: Inhoud, relevantie, timing en maatvoering. Exposure zonder inhoud heeft weinig effect op de lange termijn. Zorgvuldig opbouwen van nieuwswaarde, journalistieke relaties en hier en daar geholpen naamsbekendheid geeft meer kans op een bestendige reputatie.

Tegen welke prijs?

Een belangrijk begrip bij dit alles is congruentie. Je kunt roepen wat je wilt, vroeger of later word je gewogen naar wat je bent. Congruentie in een veelzijdige beroepsvereniging is niet altijd even makkelijk. Elk bestuur kiest nieuwe prioriteiten, elke voorzitter heeft een eigen netwerk en een actuele ontwikkeling beïnvloedt de koers van de vereniging. Een enthousiast bestuur is essentieel voor een organisatie die verder wil, maar slechts het begin. Goede wortels in de vereniging, key spelers die zich committeren en een meerjarenstrategie met heldere stappen is van belang. En een gedegen boegbeeld dat langere tijd blijft helpt ook meer.

 

Maar alles, alles start met een helder verhaal waarom de vereniging iets wilt en wat dat voor anderen betekent. Meerwaarde start … met meer waarde.

 

Dit is een bewerking van een workshop die Alex Osten hield bij de uitreiking van de architectuurprijs 2016 van de Bond Nederlandse Interieurarchitecten.

Beijer & Osten ondersteunt brancheverenigingen en beroepsorganisaties via Whitelabel PR, een samenwerkingsverband met David Gribnau. De samenwerking brengt een samenhangend pakket aan diensten zoals bijstand bij crisis, communicatieadvies en bijdrage in de groei van bestuur en leden. Kijk voor meer informatie naar de website van Whitelabel PR.